Въведение

Какво е огнената мимо-драма

ОГНЕНАТА МИМО-ДРАМА е нова форма на театър, която инициирахме и разработваме активно от 2006 година насам. Развиваме я като изразност и технически възможности, осмисляме я на теоретично ниво, разработваме методика на преподаването й и на подготвянето на актьори в тази сфера. Популяризираме я сред публиката и сред специалисти – на различни наши и международни форуми.

 

Дефинираме ОГНЕНАТА ДРАМА като:
Комплексна форма на театър на открито, където в симбиоза съжителстват и взаимодействат два базови, равностойни елемента: ДРАМА и ОГЪН.

Огнената драма се базира на използването на огъня като основно изразно средство (редом с изразителността на „говорещото човешкото тяло“ и театралното действие). Присъствието на огъня в Огнената драма е смислово обосновано и стилистично оправдано – не самоцел, търсеща външен ефект или въздействие върху зрителя


Основен принцип в Огнената драма е постигането на симбиоза, синтез, синергия – изграждането на динамичен баланс между огънят и драмата – в силата на тяхното присъствие, семантика и въздействие.


Използването на огъня може да включва различни огнени перформативни техники (fire spinning, fire juggling, fire manipulating, fire blowing and eating, flow arts и т.н.), огнени картини и инсталации, огнени кукли и маски, огнени костюми, пироефекти и т.н.