2013

СЕРДИРИКОН: Огнени легенди от древния град

За реализацията на този спектакъл избрахме нова вдъхновяваща локация – руините от римска Сердика, експонирани във вътрешния двор на президентството при ротондата „Свети Георги“. До този момент този археологически комплекс не беше използван като сцена и като, че ли беше позабравен от софиянци и затова нашето желание беше да привлечем вниманието към него и да го превърнем в ново за града културно пространство. Поради тази причина решихме спектакълът да бъде site-specific (т.е. да бъде в пряка връзка с именно това пространство). И за да бъде максимално пълноценен диалогът между зрителите, представяните от нас огнени истории (базирани на митове и легенди, свързани с божества, почитани от древните сердикийци, но интерпретирани по съвременен начин) и пространството, в което те се разиграват, избрахме формата на спектакъл в движение, по време на който зрителите се придвижваха от една сцена към друга – водени от музикантите от „Арт либитум“ и двамата водещи герои, изпълнявани от актьорите-мимове Жан Илиев и Пламен Радев. Това за нас беше един от експериментите в тази продукция и той беше изключително интересен и вдъхновяващ, тъй като ни даде възможност да експериментираме с гледните точки към разиграваните епизоди, както и с влиянието на разположението на публиката, върху начина по който тя възприема една или друга сцена. Втори експеримент беше присъствието на група музиканти, които през част от спектакъла свиреха на живо, водени от композитора на „Сердирикон“ – Йордан Владев (Art Libitum). Нов за нас беше и подходът ни по отношение на драматургията – тя бе плод на колективен труд на няколко автора от различни националности, които насочвани от Пламен Радев и Елена Пап работиха заедно във форма́та „драматургично ателие“. И накрая – разширихме още повече арсенала си от огнени техники и изразни средства, използвайки уреди, кукли и ефекти, с които не бяхме работили преди, част от които разработени от самите нас.

 

Международният екип, осъществил „Сердирикон“ се състоеше от 33 артисти (актьори, режисьори, дизайнери, музиканти) от десет различни държави (Испания, Италия, Франция, Германия, Словения, Полша, Унгария, Украйна, Палестина, България). Най възрастният участник в него (Жан Илиев) беше на 51 години, а най-младият (Давид Колев) само на три.

на 26 септември 2013 г. организирахме и първото пълно изиграване на спектакъла „Сердирикон“ на терен в оригиналната среда, на която спектакълът беше предназначен да се играе. Бяхме предвидили това да бъде публична генерална репетиция и тъй като не бяхме правили сериозна разгласа, не очаквахме сериозен наплив от хора.