2014

Паметта на Огъня

Сюжетно и този спектакъл, както и предишните два беше вдъхновен от и свързан с древната история на София. Разказът ни беше метафоричен, многопластов и изпълнен с интересни за интерпретация образи и персонажи. След провеждането на обичайния вече въвеждащ творчески лагер, интензивните репетиции и ателиетата свързани с този спектакъл стартираха в средата на м. юни. Работеше се групово, на лабораторен принцип. Целта ни беше в тази продукция да се опитаме да сумираме и използваме максимално ефективно всичко научено дотук за огнената драма. За създаването на музиката поканихме двамата композитори, работили по музиката на първите две части на трилогията Силдар Борисов (Дари) и Йордан Владев. Работата в тандем за тях и за нас беше единият от експериментите ни. Другите бяха свързани със създаването на ефектни огнени костюми, мащабна огнена декорация, смислово свързана и надграждаща терена, използването на огнени кукли, цветен огън и пироефекти и т.н.. Запазихме локацията, на която играхме „Сердирикон“ предишната година, тъй като тя предлагаше много възможности. Международният ни творчески екип включваше 16 актьори, огнени перформъри, музиканти и дизайнери от 5 различни държави (Франция, Украйна, Латвия, Йордания, България). В този спектакъл, както и в следващите след него, нямаше „централни“ – водещи – персонажи. Драматургията беше такава, че предоставяше на всеки от участниците възможност да изяви своите възможности и да създаде ярки и запечатващи се в съзнанието на зрителите характери. Всеки от актьорите, дори и малкият Давид Колев (който тогава беше на три години) изпълняваше по няколко различни роли.

 

Премиерата на ПАМЕТТА НА ОГЪНЯ се състоя на 12 септември 2014. Интересът беше много голям, на руините се бяха събрали около 500 човека, които горещо аплодираха спектакъла. Седмица по-късно – на 19 септември – се състоя следващото представление, което беше включено в програмата на осмото издание на МТФ „Панаир на куклите“.