добре дошли

Разгледайте тази форма на театър на открито, където два основни елемента: ДРАМАТА и ОГЪНЪТ съществуват и взаимодействат в симбиоза