добре дошли

Разгледайте тази форма на театъра на открито, където два основни елемента: ДРАМАТА и ОГЪНЪТ съществуват и взаимодействат в симбиозата