Въведение

Работата в специфична област на изкуството, каквато са ОГНЕНИТЕ ИЗКУСТВА и по конкретно ОГНЕНАТА ДРАМА, където не съществува установена формална или неформална образователна структура подготвяща необходимите артисти, ни подтикна да бъдем креативни в намирането на начини да развиваме потенциала на хората, с които работим, и да ги подготвяме за конкретните задачи, които трябва да изпълняват в нашите ОГНЕНИ ДРАМИ.

Не съществува такова нещо като готови обучени артисти за огнена драма. Затова ние винаги трябва да подхождаме с целенасочена специализирана програма за тяхната подготовка. Работим в две посоки: подготовка на актьори за огнени драма и подготовка на майстори на огнено оборудване (хора, които са в състояние да произведат необходимите за конкретното представление огнени реквизити, кукли, костюми и шапки, декор, картини, надписи, инсталации и т.н.)

В тази връзка нашата изходна точка е определянето на основните качества на идеалния актьор за Огнена драма, както и основните качества на идеалния майстор на огнено оборудване.

Разбира се, идеала дава яснота за посоката – а доближаването до него може да стане само чрез подходящо обучение и тренинг. В ЖАР ТЕАТЪР сме работили през годините много в тази посока и тук ще изложим резултата от постигнатото.

В ЖАР ТЕАТЪР подготовката и обучението са практически и индивидуализирани. Предлагаме различни варианти за обучение. Освен конкретните занимания за развитие на актьорското майсторство и овладяването на езика на тялото; огнените перформативни техники; играта с маски и кукли; изработката на огнени реквизити, кукли, маски, рисунки, костюми и др., има една много важна и специална тема, която винаги присъства – сигурност и безопасност.

ЖАР ТЕАТЪР е единствената арт-институция в България, която подготвя чрез комплексно и целенасочено обучение АРТИСТИ ЗА ОГНЕНА ДРАМА (актьори и майстори на огнено оборудване). Имаме още много да откриваме и учим, а междувременно се стремим да споделяме своите знания и умения, да обменяме опит и работим в партньорство с наши колеги, които се интересуват от това.