Благодарности

Благодарим на Национален фонд „Култура” за целевата подкрепа, оказана ни чрез Едногодишна програма за подкрепа на професионални организации в областта на традиционното и съвременно цирково изкуство ‘ 2020.