Благодарности

Национален фонд „Култура“, Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации

 

Национален фонд „Култура“, Едногодишен грант‘2023

 

Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност 2020-1-BG01-ESC11-078301 § 2022-1-BG01-ESC30-SOL-000066187

 

Благодарим на Национален фонд „Култура” за целевата подкрепа, оказана ни чрез Едногодишна програма за подкрепа на професионални организации в областта на традиционното и съвременно цирково изкуство ‘ 2020.