2017

SOPHIA LUMINOSA: Полетът на мечтите

След 2 годишен период, през който не бяхме създавали мащабен нов спектакъл, през 2017 г. наш комплексен творчески проект, който планираше да се развие на няколко етапа, последният от които беше спектакъл – Огнена драма – беше подкрепен и съфинансиран от Програма „Култура“ на СО. Бяхме изключително щастливи, че ще можем отново да създадем нещо съизмеримо с огнената ни трилогия за София. Така се роди „SOPHIA LUMINOSA: Полетът на мечтите“. За нас този проект беше поредния творчески експеримент. На първо място не ставаше дума просто за създаването на един спектакъл, а на цяло многокомпонентно общностно празнично събитие, с продължителност от няколко дни. То беше интерактивно и включването на зрителите беше в основата му. В него имаше елемент и на арт-инсталация, и на walk-about анимация, и на уъркшоп и в крайна сметка завършваше със спектакъл представящ легенда за София и свързан с нея ритуал. За огнената част (спектакъла) искахме да създадем и използваме големи огнени кукли, каквито не бяхме използвали преди. Създадохме три огнени змии (всяка от тях водена от трима човека) и много ефектен голям огнен (и огнедишащ) дракон с размери 6 м. дължина и 3 м. височина, също носен и управляван от трима човека. В работата по създаването на носещата конструкция за последния много ни помогна известният музикант (Трафик Блус Бенд), активист, галерист и майстор на ръчно изработени лампи Николай Табаков.