За нас

ЖАР ТЕАТЪР е независима театрална формация със специфично присъствие в театралния и културен живот на България. От създаването си през 1993 г. досега тя работи активно в сферата на пантомимата, безсловесния театър и театъра на открито, a в последните 15 години се фокусира върху развитието на огнената драма – иновативна театрална форма, разчитаща на синтеза между древното изкуство на Мима, играта и танца с огън, маски, кукли и карнавални изпълнителски техники, на която е пионер…

Елена ПАП

Име: Елена ПАПАДОПОВА

Творчески псевдоним: Елена ПАП

Изгряващо име: Аврора

Година на раждане:1968

Място на раждане: София

Етимология на името: „светла“, „слънчева“, „факел“, „сияеща“, „избрана“ – от старогр. Ελένος (helenos): „светлина“, „светъл“

Лично кредо: „Сияйна Светлина вовеки свети, и мракът не може я обзе. Сияйна светлина – и в нас е и навред!“ (по Йоан 1:5)

Сфери на професионална компетентност: режисьор-мимограф, хореограф, актриса (пантомима, клоунада, драматичен театър, огнена драма и др.), автор на сценарии и проекти в сферата на театъра, изкуството, културата, нематериалното културно наследство и неформалното образование, дизайнер и технолог на костюми, кукломайстор и майстор на маски, декор и реквизит, педагог, театрален и културен мениджър

Пламен РАДЕВ

Име: Пламен РАДЕВ

Година на раждане:1963

Място на раждане: Стара Загора

Етимология на името: „пламък“, „пламенен“, „огнен“. Името е славянско и е свързано с култа към огнените божества, а в по-ново време – със серафимите – шесторъки ангели, изобразявани в християнската иконография като пламъци.

Лично кредо: Yahweh Yireh – Господ ще осигури! (Бит.22:14)

Сфери на професионална компетентност: режисьор-мимограф, актьор (пантомима, клоунада, драматичен театър, огнена драма и др.), автор на сценарии и проекти в сферата на театъра, изкуството, културата, нематериалното културно наследство и неформалното образование, кукломайстор и майстор на маски, декор и реквизит, хартиен артист, педагог, театрален и културен мениджър, театровед (специалист в сферата на театъра на открито)